Často kladené dotazy

Jak se mám na léčení připravit?

Prostě přijďte na stanovené místo ve stanovený čas. Doporučuji Vám pohodlný oděv, ve kterém se cítíte dobře a umožní Vám se uvolnit a relaxovat. Vaší úlohou je nic neočekávat, ale učinit se přístupným léčivým energiím a přijímat všechno, co přichází! Napojení na léčivé frekvence proběhne vždy. Vždy záleží na tom, nakolik jsme schopni se uvolnit a otevřít, nakolik jsme schopni se oprostit od svého chtění a lpění na výsledku podle našich představ.

Co při Rekonektivním léčení ucítím?

Každý jsme individuální a každý máme tím pádem jinou formu cítění a prožitku. Jsou lidé, kteří přijdou na sezení a jen si příjemně odpočinou (pro někoho už jen toto je změna). Jsou další lidé, kteří mají zážitky pestré a intenzivní. Nic není dobře ani špatně. Neznamená, že když má někdo více zážitků, že to přináší více výsledků. Naopak také neznamená, že když má někdo méně zážitků nebo jen minimální, že to funguje méně. Je to jen forma jakou to každý z nás vnímá. Při léčení můžete mít různé pocity v těle. Například brnění, teplo, chlad, samovolné pohyby různých svalů a částí těla, mrkání očních víček, změnu dýchání, atd. Je to sice někdy zajímavé, ale podstatné však je, že to pro vyléčení není rozhodující.

Pro koho je Rekonektivní léčení vhodné?

Jedinečnost této metody je v tom, že ji lze aplikovat na kohokoliv bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, onemocnění a duchovního zaměření. Jednoduše řečeno -> tato metoda je účinná na všechny živé bytosti, a to jak na lidi, tak i na zvířata.

Může mi Rekonektivní léčení nějak uškodit?

Ne nemůže. Rekonektivní léčení nemá žádné vedlejší účinky.

Mohu po léčení vykonávat běžnou činnost?

Ano, můžete vykonávat vše, na co jste zvyklí. Někdy budete potřebovat pár minut na vstřebání zážitků ze sezení, ale ani jeden z procesů Vás nebudou omezovat ve Vaší běžné činnosti. Naopak se můžete cítit mnohem klidnější a vyladěnější.

Jak rychle dojde k vyléčení?

Každá zkušenost s Rekonektivním léčením je jedinečná. Často jsou vyléčení hlášena okamžitě během jediného sezení a někdy trvá trochu déle, než se léčení projeví. Pokud budete mít štěstí, Vaše léčení přijde ve formě, kterou předpokládáte. Pokud máte opravdu štěstí, Vaše léčení přijde ve formě, na kterou jste možná ani nepomysleli, ale která bude pro Vás ta nejpotřebnější.

Dojde vždy k očekávanému uzdravení?

Napojení na léčivé frekvence proběhne vždy. Forma, v jaké léčení přijde, se ale nedá předem určit ani ovlivnit. Energie Rekonektivního léčení si „sama vyhledá“ oblast, která je pro Vás v danou chvíli nejdůležitější a tam začne působit. Problém může někdy spočívat v tom, že to, co očekáváme nebo chceme, nemusí vždy odpovídat tomu, co ve skutečnosti potřebujeme.

Je nutná kontrola po léčení?

Ne. Není to potřeba. Samozřejmě kdykoli budete chtít cokoli konzultovat, můžete se obrátit na praktika, u kterého jste sezení absolvoval(a), ale žádná specifická kontrola, ani další návštěva není zapotřebí.

Lze Rekonektivní léčení provádět i na dálku?

Ano lze. Jeho účinnost je dokázaná a změřená.

Kolik sezení je potřeba?

Jedna návštěva může být dostatečná. Obecně se však doporučuje, abyste uvážili až tři sezení v průběhu 7 až 10 dnů. Přestože každé léčení je jiné, často se něco obzvlášť zajímavého stává během léčení číslo 3. Pak se již nepokračuje. Vše se nechá působit a pracovat vlastní cestou. Sami uvidíte, jaké budou Vaše zážitky po prvním sezení a poté se rozhodnete jak dál. Není to léčba na měsíce a roky. Klient již nemusí chodit znovu a znovu. Samozřejmě, když se bude chtít za nějakou dobu přijít poradit s případnou obtíží nebo se jen naladit, může, ale metoda samotná to nevyžaduje. Je to zcela klientova svobodná vůle. Často lidé chtějí zažít spojení znovu.

Je efekt léčení trvalý nebo se musí po čase opakovat?

Uzdravení, která přijdou v souvislosti s touto metodou, mají tendenci být trvalá. Často lidem přináší kromě vyléčení jejich obtíží i pochopení souvislostí, kterých si předtím nebyli vůbec vědomi. Je to takový druh evoluce našeho vědomí. Opakovat se tedy nemusí. Vlastně se dá říci, že neustálým opakováním jen projevujeme nepochopení této metody a toho, co přináší. Je ovšem důležité si uvědomit jednu věc. Vyléčení nepřináší praktik samotný. Ten jen umožní projevení pole, ve kterém se proces započne nebo odehraje celý. Ten, kdo se rozhodne v kontaktu s tímto polem pro vyléčení, je klient samotný. Velmi často se to děje na úrovni, kterou si běžně vůbec neuvědomujeme.

Lze Rekonektivní léčení uplatnit na pojišťovnu?

Ne. V současné době to možné není, ale světový lídr této metody Dr. Eric Pearl a jeho tým pracují na tom, aby se Rekonektivní léčení stalo součástí zdravotní péče uznávané širokou veřejností, včetně lékařských institucí a pojišťoven. V některých státech se tak již stalo, ale u nás tomu ještě tak není.