Co je Rekonektivní léčení

Rekonektivní léčení (Reconnective Healing®)

Rekonektivní léčení je metoda frekvenčního (nebo také informačního) léčení, kterou přinesl Dr. Eric Pearl. Je to účinná forma spojení s léčivým spektrem frekvencí, která obsahuje energii, informace a světlo na vysoké úrovni, a dosahuje velmi zajímavých výsledků. Jeho prvním základním prvkem je energie. Energie je vše, z čeho jsme organicky stvořeni, samotná naše podstata a také naše fyzické tělo. Světlo je rezonance a komunikace v rámci těchto frekvencí mezi vesmírem a námi. Informace přicházejí samotnou interakcí a synchronizací s touto energií a se světlem.

Rekonektivní léčení znovu-propojuje celou vaši bytost i na těch nejjemnějších úrovních s léčivými frekvencemi Vesmíru, a vrací Vás do rovnováhy.

Tato metoda bývá často spojena s nejnovějšími poznatky kvantové fyziky a dalších moderních výzkumů. Pomocí naladění na tyto frekvence léčení můžete dosáhnout rozsáhlých změn ve svém životě. Toto spojení harmonizuje celé tělo a propojuje jej s původní rovinou zdraví a rovnováhy.

Rekonektivní léčení je návrat do původního stavu harmonie a zdraví.

Působí na rovině příčiny, a tím odstraňuje i následky. Vyladí naše tělo na úrovni základní frekvence zdraví a napraví chyby v energo-informačním systému našeho těla i psychiky. Jinými slovy vymaže ze systému původní chybu, která je příčinou nerovnováhy v těle a tím ji vyléčí na úrovni mentální, emocionální i fyzické. Je to návrat k sobě na nejhlubší úrovni.

Rekonektivní léčení zcela překračuje tradiční léčebné techniky prostřednictvím energií, neboť nám umožňuje opustit koncept a postupy techniky samotné. Není to ani terapie, ani léčba, protože se nezaměřuje na symptomy. Je to něco mnohem, mnohem víc.

Lze ho aplikovat nejen u lidí, ale i u zvířat a rostlin. 

Stejně jako je tomu u klasické medicíny, tak i praktik rekonektivního léčení není schopen nikdy zaručit 100% očekávaný výsledek pro každého. Každopádně u velkého množství klientů jsou výsledky více než překvapivé tam, kde klasická medicína selhává.

Někdy léčení přijde způsobem, který jsme očekávali, ale někdy přijde způsobem, který jsme si nedokázali ani představit a vyléčí nebo vyřeší věci, o kterých jsme ani netušili, že s daným problémem souvisí.

Léčení provádí praktik s mezinárodní certifikací a kvalifikací >>