Věda a Rekonektivní léčení

Věda a Rekonektivní léčení v praxi

Rekonektivní léčení je nový, vědecky ověřený a stále zkoumaný způsob léčení, právem označován vědci za perspektivní vývoj medicíny. Tento nadějný budoucí obor medicíny začali nazývat: "Medicína polí".

Během Rekonektivního léčení přijímá organismus určitý druh elektromagnetického vlnění v podobě vibrací o frekvenci, která má léčivé vlastnosti, najde a pak opravuje poškozená místa v organismu, dokáže opravit imunitní systém i poškozený genetický kód.

Když léčivé frekvence působí na energii v našem těle, naše tělo vysílá a vibruje na vyšší úrovni světla.

Tento nový způsob léčení svým dosahem vysoce převyšuje jakékoliv způsoby dosud známých energetických léčení. Tyto frekvence na Zemi dříve nebyly!

Zatímco věda i nadále zkoumá, jak celý proces funguje, Rekonektivní léčení je vědecky potvrzeno a zdokumentováno ve více než 12-ti mezinárodních studiích.

Bylo prokázáno, že restrukturalizuje naši DNA, což vede k emisi měřitelné vyšší úrovně bio-fotonického světla.

Emeritní profesor Stanfordské univerzity Dr. William Tiller říká, že informace přenášené prostřednictvím léčivých frekvencí vytvářejí soudržnost a pořádek. Jinými slovy, vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v našem těle.

Rekonektivní léčení přináší světlo a informace, což se těžko chápe i vysvětluje. Každá zdravá buňka vyzařuje energii - fotony - světlo. Čím je více poškozená, tím méně světla (energie) vyzařuje. Léčením se stáváte opět zářícími bytostmi ve vesmíru. Po vlastních zkušenostech s léčením snáze dospějete k pochopení tohoto děje. Očekávat můžete postupné uzdravení na všech úrovních vašeho bytí.

Když se prováděl laboratorní výzkum a pokusy s Rekonektivním léčením, došlo také k porovnání s energetickými technikami léčení (včetně Reiki a mnoha jiných). Během výzkumu vědci zjistili, že existuje jeden aspekt, ve kterém se Rekonektivní léčení liší od všech energetických technik. Tímto aspektem bylo, že jako jediné nepoužívá "posílání". Pro praktika to známená: "nevysílejte, pouze přijímejte". Je to něco, co naprosto odlišuje tuto formu léčení od všech ostatních.

Níže uvedený obrázek zobrazuje rozdíly naměřené v biopoli ruského sportovce před a po Rekonektivním léčení.

Biopole